Bộ Công Thương tiếp nhận hồ miễn trừ áp thuế với phôi thép và thép dài - CÔNG TY CƠ KHÍ - THƯƠNG MẠI LÊ DUYÊN ANH

Bộ Công Thương tiếp nhận hồ miễn trừ áp thuế với phôi thép và thép dài - CÔNG TY CƠ KHÍ - THƯƠNG MẠI LÊ DUYÊN ANH

Bộ Công Thương tiếp nhận hồ miễn trừ áp thuế với phôi thép và thép dài - CÔNG TY CƠ KHÍ - THƯƠNG MẠI LÊ DUYÊN ANH

Bộ Công Thương tiếp nhận hồ miễn trừ áp thuế với phôi thép và thép dài - CÔNG TY CƠ KHÍ - THƯƠNG MẠI LÊ DUYÊN ANH

Bộ Công Thương tiếp nhận hồ miễn trừ áp thuế với phôi thép và thép dài - CÔNG TY CƠ KHÍ - THƯƠNG MẠI LÊ DUYÊN ANH
Bộ Công Thương tiếp nhận hồ miễn trừ áp thuế với phôi thép và thép dài - CÔNG TY CƠ KHÍ - THƯƠNG MẠI LÊ DUYÊN ANH

Hotline: (+84)28 38970139

Email: leduyenanhlda@gmail.com

lk1 lk2 lk3 Việt nam English

Tin tức

Bộ Công Thương tiếp nhận hồ miễn trừ áp thuế với phôi thép và thép dài

Bộ Công Thương tiếp nhận hồ miễn trừ áp thuế với phôi thép và thép dài

 

Thời hạn để các doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện được miễn trừ nộp hồ sơ đề nghị miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ với phôi thép và thép dài đến ngày 24/4/2020.

Cục Phòng vệ Thương mại, Bộ Công Thương cho biết, từ nay đến 24/4 sẽ tiếp nhận hồ sơ đề nghị miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ với phôi thép và thép dài cho năm 2020.

Vừa qua ngày 20/3, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 918/QĐ-BCT về việc gia hạn áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phôi thép và thép dài có mã HS: 7207.11.00; 7207.19.00; 7207.20.29; 7207.20.99; 7224.90.00; 7213.10.10; 7213.10.90; 7213.91.20; 7214.20.31; 7214.20.41; 7227.90.00; 7228.30.10; 9811.00.00 nhập khẩu vào Việt Nam.

Thời gian

Phôi thép

Thép dài

Từ ngày 22/3/2020 đến ngày 21/3/2021

15,3%

9,4%

Từ ngày 22/3/2021 đến ngày 21/3/2022

13,3%

7,9%

Từ ngày 22/3/2022 đến ngày 21/3/2023

11,3%

6,4%

Từ ngày 22/3/2023 trở đi

0%

(nếu không gia hạn)

0%

(nếu không gia hạn)

 

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 16 Thông tư 37/2019/TT-BCT ngày 29/11/2019 của Bộ Công Thương qui định chi tiết một số nội dung về các biện pháp phòng vệ thương mại, Cục Phòng vệ thương mại đề nghị các doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện được miễn trừ nộp hồ sơ đề nghị miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ với phôi thép và thép dài cho năm 2020, bao gồm các tài liệu được qui định tại Điều 14 và Phụ lục 03 Thông tư 37/2019/TT-BCT.

Hồ sơ đề nghị miễn trừ gửi về Cổng dịch vụ công trực tuyến theo địa chỉ https://dichvucong.moit.gov.vn hoặc gửi trực tiếp đến Cục Phòng vệ thương mại trước 17h ngày 24/4/2020.

Trước đó, ngày 18/7/2016, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 2968/QĐ-BCT về việc áp dụng biện pháp tự vệ toàn cầu đối với sản phẩm phôi thép và thép dài nhập khẩu vào Việt Nam.

Ngày 22/8/2019, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 2605/QĐ-BCT về việc rà soát cuối kì biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phôi thép và thép dài nhập khẩu.

Ngày 16/3/2020, Cơ quan điều tra đã hoàn thành Kết luận rà soát cuối kì biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phôi thép và thép dài nhập khẩu

Nguồn tin: vietnambiz.vn

Tin tức khác

backtop
Tư vấn: (+84)28 38970139
icon zalo