Xuất khẩu thép của Việt Nam tăng trong 2 tháng đầu năm - CÔNG TY CƠ KHÍ - THƯƠNG MẠI LÊ DUYÊN ANH

Xuất khẩu thép của Việt Nam tăng trong 2 tháng đầu năm - CÔNG TY CƠ KHÍ - THƯƠNG MẠI LÊ DUYÊN ANH

Xuất khẩu thép của Việt Nam tăng trong 2 tháng đầu năm - CÔNG TY CƠ KHÍ - THƯƠNG MẠI LÊ DUYÊN ANH

Xuất khẩu thép của Việt Nam tăng trong 2 tháng đầu năm - CÔNG TY CƠ KHÍ - THƯƠNG MẠI LÊ DUYÊN ANH

Xuất khẩu thép của Việt Nam tăng trong 2 tháng đầu năm - CÔNG TY CƠ KHÍ - THƯƠNG MẠI LÊ DUYÊN ANH
Xuất khẩu thép của Việt Nam tăng trong 2 tháng đầu năm - CÔNG TY CƠ KHÍ - THƯƠNG MẠI LÊ DUYÊN ANH

Hotline: (+84)28 38970139

Email: leduyenanhlda@gmail.com

lk1 lk2 lk3 Việt nam English

Tin tức

Xuất khẩu thép của Việt Nam tăng trong 2 tháng đầu năm

Xuất khẩu thép của Việt Nam tăng trong 2 tháng đầu năm

Theo báo cáo, xuất khẩu các sản phẩm thép của Việt Nam đạt khoảng 1.5 triệu tấn trong 2 tháng đầu năm 2020, tăng 3% so với năm trước. Giá trị xuất khẩu khoảng 815 triệu USD.

Theo tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan, trong tháng 2/2020 lượng sắt thép của Việt Nam xuất khẩu ra thị trường nước ngoài tăng 43% về lượng, tăng 44.3% về kim ngạch và tăng 1% về giá so với tháng 1/2020, đạt 690.675 tấn, tương đương 383.91 triệu USD, giá trung bình 556 USD/tấn; so với tháng 2/2019 cũng tăng 50.5% về lượng, tăng 32% về kim ngạch.

Trong số đó, khối lượng xuất khẩu sang Trung Quốc tăng trưởng đáng kể. Từ tháng 1 đến tháng 2, Việt Nam đã xuất khẩu khoảng 210.000 tấn sản phẩm thép sang Trung Quốc, tăng gấp 25 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Nguồn tin: Satthep.net

Tin tức khác

backtop
Tư vấn: (+84)28 38970139
icon zalo